Xưởng Sỉ Túi Xách CAO CẤP TỪ 65K

mỗi trang
THUYỀN NGỌC TRINH New

THUYỀN NGỌC TRINH

THUYỀN NGỌC TRINH
-CHẤT liệu: DA PU CAO CẤP

-Màu sắc: ĐEN, TRẮNG

- Size đáy 20 - size miệng 23

- Kiểu dáng: trẻ trung, năng động, hợp xu hướng. là mẫu mới của năm 2018.

-Thích hợp: đi học, đi làm , đi chơi, đi tiệc, picnic, đi du lịch, ...

- SỈ SLL ( > 500 SP ) LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC BÁO GIÁ TẠI XƯỞNG.

- LIÊN HỆ: 0937.492.352 ĐẶT MAY

Giá lẻ: 139,000 VND

Giá sỉ: 75,000 VND

TÚI XINH 2 CÔ GÁI New

TÚI XINH 2 CÔ GÁI

TÚI XINH 2 CÔ GÁI
-CHẤT liệu: DA PU CAO CẤP

-Màu sắc: ĐEN, TRẮNG

- Size:20

- Kiểu dáng: trẻ trung, năng động, hợp xu hướng. là mẫu mới của năm 2018.

-Thích hợp: đi học, đi làm , đi chơi, đi tiệc, picnic, đi du lịch, ...

- SỈ SLL ( > 500 SP ) LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC BÁO GIÁ TẠI XƯỞNG.

- LIÊN HỆ: 0937.492.352 ĐẶT MAY

Giá lẻ: 99,000 VND

Giá sỉ: 55,000 VND

TÚI VAI TRÒN 3 BÔNG XINH New

TÚI VAI TRÒN 3 BÔNG XINH

TÚI VAI TRÒN 3 BÔNG XINH

-CHẤT liệu: DA PU CAO CẤP

-Màu sắc: ĐEN ,ĐỎ,XÁM,HỒNG

- Size:23

- Kiểu dáng: trẻ trung, năng động, hợp xu hướng. là mẫu mới của năm 2018.

-Thích hợp: đi học, đi làm , đi chơi, đi tiệc, picnic, đi du lịch, ...

- SỈ SLL ( > 500 SP ) LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC BÁO GIÁ TẠI XƯỞNG.

- LIÊN HỆ: 0937.492.352 ĐẶT MAY

Giá lẻ: 149,000 VND

Giá sỉ: 75,000 VND

TX KHÓA XOAY -70K New

TX KHÓA XOAY -70K

TX KHÓA XOAY -70K

-CHẤT liệu: DA PU CAO CẤP

-Màu sắc: ĐEN ,HỒNG,TRẮNG,ĐỎ.

- Size:22

- Kiểu dáng: trẻ trung, năng động, hợp xu hướng. là mẫu mới của năm 2018.

-Thích hợp: đi học, đi làm , đi chơi, đi tiệc, picnic, đi du lịch, ...

- SỈ SLL ( > 500 SP ) LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC BÁO GIÁ TẠI XƯỞNG.

- LIÊN HỆ: 0937.492.352 ĐẶT MAY

Giá lẻ: 130,000 VND

Giá sỉ: 70,000 VND

TX CHANEL CHỮ V -70K New

TX CHANEL CHỮ V -70K

TX CHANEL CHỮ V -70K

-CHẤT liệu: DA PU CAO CẤP

-Màu sắc: ĐEN ,HỒNG,TRẮNG,ĐỎ.

- Size:22

- Kiểu dáng: trẻ trung, năng động, hợp xu hướng. là mẫu mới của năm 2018.

-Thích hợp: đi học, đi làm , đi chơi, đi tiệc, picnic, đi du lịch, ...

- SỈ SLL ( > 500 SP ) LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC BÁO GIÁ TẠI XƯỞNG.

- LIÊN HỆ: 0937.492.352 ĐẶT MAY

Giá lẻ: 130,000 VND

Giá sỉ: 70,000 VND

TX ĐÍNH ĐINH NHỎ -70K New

TX ĐÍNH ĐINH NHỎ -70K

TX ĐÍNH ĐINH NHỎ -70K
TX ĐÍNH ĐINH NHỎ -70K

-CHẤT liệu: DA PU CAO CẤP

-Màu sắc: ĐEN ,HỒNG,TRẮNG

- Size:22

- Kiểu dáng: trẻ trung, năng động, hợp xu hướng. là mẫu mới của năm 2018.

-Thích hợp: đi học, đi làm , đi chơi, đi tiệc, picnic, đi du lịch, ...

- SỈ SLL ( > 500 SP ) LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC BÁO GIÁ TẠI XƯỞNG.

- LIÊN HỆ: 0937.492.352 ĐẶT MAY

Giá lẻ: 130,000 VND

Giá sỉ: 70,000 VND

TX SỌC VUÔNG -75K New

TX SỌC VUÔNG -75K

TX SỌC VUÔNG -75K

-CHẤT liệu: DA PU CAO CẤP

-Màu sắc: ĐEN ,ĐỎ,XÁM,HỒNG

- Size:23

- Kiểu dáng: trẻ trung, năng động, hợp xu hướng. là mẫu mới của năm 2018.

-Thích hợp: đi học, đi làm , đi chơi, đi tiệc, picnic, đi du lịch, ...

- SỈ SLL ( > 500 SP ) LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC BÁO GIÁ TẠI XƯỞNG.

- LIÊN HỆ: 0937.492.352 ĐẶT MAY

Giá lẻ: 130,000 VND

Giá sỉ: 75,000 VND

TX BALENCIAGA -SỈ 85K New

TX BALENCIAGA -SỈ 85K

TX BALENCIAGA -SỈ 85K

-CHẤT liệu: DA PU CAO CẤP

-Màu sắc: ĐEN ,ĐỎ,XÁM,NÂU,VÀNG.

- Size:20

- Kiểu dáng: trẻ trung, năng động, hợp xu hướng. là mẫu mới của năm 2018.

-Thích hợp: đi học, đi làm , đi chơi, đi tiệc, picnic, đi du lịch, ...

- SỈ SLL ( > 500 SP ) LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC BÁO GIÁ TẠI XƯỞNG.

- LIÊN HỆ: 0937.492.352 ĐẶT MAY

Giá lẻ: 140,000 VND

Giá sỉ: 85,000 VND

TX CHANEL SỌC -70K New

TX CHANEL SỌC -70K

TX CHANEL SỌC -75K

-CHẤT liệu: DA PU CAO CẤP

-Màu sắc: ĐEN ,HỒNG,TRẮNG,ĐỎ,XÁM

- Size:22

- Kiểu dáng: trẻ trung, năng động, hợp xu hướng. là mẫu mới của năm 2018.

-Thích hợp: đi học, đi làm , đi chơi, đi tiệc, picnic, đi du lịch, ...

- SỈ SLL ( > 500 SP ) LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC BÁO GIÁ TẠI XƯỞNG.

- LIÊN HỆ: 0937.492.352 ĐẶT MAY

Giá lẻ: 130,000 VND

Giá sỉ: 70,000 VND

TX Ô VUÔNG -SỈ 75K New

TX Ô VUÔNG -SỈ 75K

TX Ô VUÔNG -SỈ 75K

-CHẤT liệu: DA PU CAO CẤP

-Màu sắc: ĐEN ,ĐỎ,TRẮNG,

- Size:20

- Kiểu dáng: trẻ trung, năng động, hợp xu hướng. là mẫu mới của năm 2018.

-Thích hợp: đi học, đi làm , đi chơi, đi tiệc, picnic, đi du lịch, ...

- SỈ SLL ( > 500 SP ) LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC BÁO GIÁ TẠI XƯỞNG.

- LIÊN HỆ: 0937.492.352 ĐẶT MAY

Giá lẻ: 130,000 VND

Giá sỉ: 75,000 VND

TX THÊU  HOA -70K New

TX THÊU HOA -70K

TX THÊU HOA -SỈ 70K

-CHẤT liệu: DA PU CAO CẤP

-Màu sắc: ĐEN ,ĐỎ,XÁM,RUỐC

- Size:22

- Kiểu dáng: trẻ trung, năng động, hợp xu hướng. là mẫu mới của năm 2018.

-Thích hợp: đi học, đi làm , đi chơi, đi tiệc, picnic, đi du lịch, ...

- SỈ SLL ( > 500 SP ) LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC BÁO GIÁ TẠI XƯỞNG.

- LIÊN HỆ: 0937.492.352 ĐẶT MAY

Giá lẻ: 130,000 VND

Giá sỉ: 70,000 VND

TX ĐINH X -70K New

TX ĐINH X -70K

TX ĐINH X -SỈ 70K

-CHẤT liệu: DA PU CAO CẤP

-Màu sắc: ĐEN ,ĐỎ,TRẮNG,XÁM

- Size:20

- Kiểu dáng: trẻ trung, năng động, hợp xu hướng. là mẫu mới của năm 2018.

-Thích hợp: đi học, đi làm , đi chơi, đi tiệc, picnic, đi du lịch, ...

- SỈ SLL ( > 500 SP ) LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC BÁO GIÁ TẠI XƯỞNG.

- LIÊN HỆ: 0937.492.352 ĐẶT MAY

Giá lẻ: 130,000 VND

Giá sỉ: 70,000 VND

TX TAI THỎ -70K New

TX TAI THỎ -70K

TX TAI THỎ -SỈ 70K

-CHẤT liệu: DA PU CAO CẤP

-Màu sắc: ĐEN ,,XÁM,HỒNG

- Size:22

- Kiểu dáng: trẻ trung, năng động, hợp xu hướng. là mẫu mới của năm 2018.

-Thích hợp: đi học, đi làm , đi chơi, đi tiệc, picnic, đi du lịch, ...

- SỈ SLL ( > 500 SP ) LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC BÁO GIÁ TẠI XƯỞNG.

- LIÊN HỆ: 0937.492.352 ĐẶT MAY

Giá lẻ: 130,000 VND

Giá sỉ: 70,000 VND

TX VƯƠNG MIỆNG -70K New

TX VƯƠNG MIỆNG -70K

TX VƯƠNG MIỆNG -SỈ 70K

-CHẤT liệu: DA PU CAO CẤP

-Màu sắc: ĐEN ,ĐỎ,TRẮNG,XÁM,HỒNG

- Size:22

- Kiểu dáng: trẻ trung, năng động, hợp xu hướng. là mẫu mới của năm 2018.

-Thích hợp: đi học, đi làm , đi chơi, đi tiệc, picnic, đi du lịch, ...

- SỈ SLL ( > 500 SP ) LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC BÁO GIÁ TẠI XƯỞNG.

- LIÊN HỆ: 0937.492.352 ĐẶT MAY

Giá lẻ: 130,000 VND

Giá sỉ: 70,000 VND

TX GIỌT NƯỚC -70K New

TX GIỌT NƯỚC -70K

TX GIỌT NƯỚC -SỈ 70K

-CHẤT liệu: DA PU CAO CẤP

-Màu sắc: ĐEN ,ĐỎ,XÁM,HỒNG

- Size:22

- Kiểu dáng: trẻ trung, năng động, hợp xu hướng. là mẫu mới của năm 2018.

-Thích hợp: đi học, đi làm , đi chơi, đi tiệc, picnic, đi du lịch, ...

- SỈ SLL ( > 500 SP ) LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC BÁO GIÁ TẠI XƯỞNG.

- LIÊN HỆ: 0937.492.352 ĐẶT MAY

Giá lẻ: 130,000 VND

Giá sỉ: 70,000 VND

TX X MỀM -80K New

TX X MỀM -80K

-CHẤT liệu: da PU cao cấp

-Màu sắc: ĐEN ,ĐỎ,TRẮNG

- Size:20

- Kiểu dáng: trẻ trung, năng động, hợp xu hướng. là mẫu mới của năm 2018.

-Thích hợp: đi học, đi làm , đi chơi, đi tiệc, picnic, đi du lịch, ...

- SỈ SLL ( > 500 SP ) LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC BÁO GIÁ TẠI XƯỞNG.

- LIÊN HỆ: 0937.492.352 ĐẶT MAY

Giá lẻ: 140,000 VND

Giá sỉ: 80,000 VND

TX KHĂN -75K New

TX KHĂN -75K

-CHẤT liệu: da PU cao cấp

-Màu sắc: ĐEN ,ĐỎ,TRẮNG,NÂU

- Size:22

- Kiểu dáng: trẻ trung, năng động, hợp xu hướng. là mẫu mới của năm 2018.

-Thích hợp: đi học, đi làm , đi chơi, đi tiệc, picnic, đi du lịch, ...

- SỈ SLL ( > 500 SP ) LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC BÁO GIÁ TẠI XƯỞNG.

- LIÊN HỆ: 0937.492.352 ĐẶT MAY

Giá lẻ: 130,000 VND

Giá sỉ: 75,000 VND

TX V KHÓA NGANG -75K New

TX V KHÓA NGANG -75K

-CHẤT liệu: da PU cao cấp

-Màu sắc: ĐEN ,ĐỎ,TRẮNG,NÂU,RÊU,HỒNG

- Size:20

- Kiểu dáng: trẻ trung, năng động, hợp xu hướng. là mẫu mới của năm 2018.

-Thích hợp: đi học, đi làm , đi chơi, đi tiệc, picnic, đi du lịch, ...

- SỈ SLL ( > 500 SP ) LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC BÁO GIÁ TẠI XƯỞNG.

- LIÊN HỆ: 0937.492.352 ĐẶT MAY

Giá lẻ: 130,000 VND

Giá sỉ: 75,000 VND

TÚI ĐEO CHÉO -SỈ 95K New

TÚI ĐEO CHÉO -SỈ 95K

TỪ CHẤT DA ĐẾN ĐƯỜNG MAY TINH TẾ LÊN FORM CHUẨN ĐẸP SỈ SLL 80K - 70K (GIÁ SỈ TỔNG NHIỀU SẢN PHẨM CỘNG LẠI) ĐẶT MAY LIÊN HỆ: 0937 492 352 MUA SỈ LIÊN HỆ ZALO : 0968.161.245 - 0981.92.90.95

Giá lẻ: 160,000 VND

Giá sỉ: 95,000 VND

TX VUÔNG KHÓA 2.0 -75K New

TX VUÔNG KHÓA 2.0 -75K

-CHẤT liệu: da PU cao cấp

-Màu sắc: ĐEN ,ĐỎ,TRẮNG,NÂU

- Size:18

- Kiểu dáng: trẻ trung, năng động, hợp xu hướng. là mẫu mới của năm 2018.

-Thích hợp: đi học, đi làm , đi chơi, đi tiệc, picnic, đi du lịch, ...

- SỈ SLL ( > 500 SP ) LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC BÁO GIÁ TẠI XƯỞNG.

- LIÊN HỆ: 0937.492.352 ĐẶT MAY

Giá lẻ: 130,000 VND

Giá sỉ: 75,000 VND

TX VUÔNG KHÓA NGANG -75K New

TX VUÔNG KHÓA NGANG -75K

-CHẤT liệu: da PU cao cấp

-Màu sắc: ĐEN ,NÂU

- Size: 18

- Kiểu dáng: trẻ trung, năng động, hợp xu hướng. là mẫu mới của năm 2018.

-Thích hợp: đi học, đi làm , đi chơi, đi tiệc, picnic, đi du lịch, ...

- SỈ SLL ( > 500 SP ) LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC BÁO GIÁ TẠI XƯỞNG.

- LIÊN HỆ: 0937.492.352 ĐẶT MAY

Giá lẻ: 130,000 VND

Giá sỉ: 75,000 VND

BỘ 2 DA MỀM -100K New

BỘ 2 DA MỀM -100K

Gọn gàng và sang trọng cùng bộ set 2 túi

Thời trang và đẳng cấp của bạn

Chất liệu cực đẹp

Mua SLL với giá sỉ hấp dẫn

(giá sỉ tổng nhiều sản phẩm cộng lại)

ĐẶT MAY LIÊN HỆ: 0937 492 352

MUA SỈ LIÊN HỆ zalo : 0968.161.245 - 0981.92.90.95

Giá lẻ: 170,000 VND

Giá sỉ: 100,000 VND

TX CG MỀM -SỈ 65K New

TX CG MỀM -SỈ 65K

-CHẤT liệu: da PU cao cấp

-Màu sắc: ĐEN ,ĐỎ,TRẮNG,RÊU,VÀNG

- Size: 20

- Kiểu dáng: trẻ trung, năng động, hợp xu hướng. là mẫu mới của năm 2018.

-Thích hợp: đi học, đi làm , đi chơi, đi tiệc, picnic, đi du lịch, ...

- SỈ SLL ( > 500 SP ) LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC BÁO GIÁ TẠI XƯỞNG.

- LIÊN HỆ: 0937.492.352 ĐẶT MAY

Giá lẻ: 120,000 VND

Giá sỉ: 65,000 VND

TX YSL MỀM -SỈ 65K New

TX YSL MỀM -SỈ 65K

-CHẤT liệu: da PU cao cấp

-Màu sắc: ĐEN ,ĐỎ,TRẮNG,RÊU,VÀNG

- Size: 20

- Kiểu dáng: trẻ trung, năng động, hợp xu hướng. là mẫu mới của năm 2018.

-Thích hợp: đi học, đi làm , đi chơi, đi tiệc, picnic, đi du lịch, ...

- SỈ SLL ( > 500 SP ) LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC BÁO GIÁ TẠI XƯỞNG.

- LIÊN HỆ: 0937.492.352 ĐẶT MAY

Giá lẻ: 120,000 VND

Giá sỉ: 65,000 VND

TÚI TRỐNG CHỮ B -SỈ 80K New

TÚI TRỐNG CHỮ B -SỈ 80K

-CHẤT liệu: da PU cao cấp

-Màu sắc: Đen, đỏ, NÂU

- Size: 33

- Kiểu dáng: trẻ trung, năng động, hợp xu hướng. là mẫu mới của năm 2018.

-Thích hợp: đi học, đi làm , đi chơi, đi tiệc, picnic, đi du lịch, ...

- SỈ SLL ( > 500 SP ) LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC BÁO GIÁ TẠI XƯỞNG.

- LIÊN HỆ: 0937.492.352 ĐẶT MAY

Giá lẻ: 150,000 VND

Giá sỉ: 80,000 VND

TÚI TRỐNG TWINH -SỈ 80K New

TÚI TRỐNG TWINH -SỈ 80K

-CHẤT liệu: da PU cao cấp

-Màu sắc: Đen, đỏ, NÂU

- Size: 33

- Kiểu dáng: trẻ trung, năng động, hợp xu hướng. là mẫu mới của năm 2018.

-Thích hợp: đi học, đi làm , đi chơi, đi tiệc, picnic, đi du lịch, ...

- SỈ SLL ( > 500 SP ) LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC BÁO GIÁ TẠI XƯỞNG.

- LIÊN HỆ: 0937.492.352 ĐẶT MAY

Giá lẻ: 150,000 VND

Giá sỉ: 80,000 VND

TÚI TRỐNG D&G -SỈ 80K New

TÚI TRỐNG D&G -SỈ 80K

-CHẤT liệu: da PU cao cấp

-Màu sắc: Đen, đỏ, NÂU

- Size: 33

- Kiểu dáng: trẻ trung, năng động, hợp xu hướng. là mẫu mới của năm 2018.

-Thích hợp: đi học, đi làm , đi chơi, đi tiệc, picnic, đi du lịch, ...

- SỈ SLL ( > 500 SP ) LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC BÁO GIÁ TẠI XƯỞNG.

- LIÊN HỆ: 0937.492.352 ĐẶT MAY

Giá lẻ: 150,000 VND

Giá sỉ: 80,000 VND

TÚI XÁCH X MỀM -75K New

TÚI XÁCH X MỀM -75K

-CHẤT liệu: da MỀM cao cấp

-Màu sắc: Đen
- Size: 22

- Kiểu dáng: trẻ trung, năng động, hợp xu hướng. là mẫu mới của năm 2018.

-Thích hợp: đi học, đi làm , đi chơi, đi tiệc, picnic, đi du lịch, ...

- SỈ SLL ( > 500 SP ) LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC BÁO GIÁ TẠI XƯỞNG.

- LIÊN HỆ: 0937.492.352 ĐẶT MAY

Giá lẻ: 130,000 VND

Giá sỉ: 75,000 VND

TX KHÓA TRÒN CỤC BÔNG -70K New

TX KHÓA TRÒN CỤC BÔNG -70K

-CHẤT liệu: da PU cao cấp

-Màu sắc: Đen, đỏ, hồng, xanh rêu.

- Size: 22

- Kiểu dáng: trẻ trung, năng động, hợp xu hướng. là mẫu mới của năm 2018.

-Thích hợp: đi học, đi làm , đi chơi, đi tiệc, picnic, đi du lịch, ...

- SỈ SLL ( > 500 SP ) LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC BÁO GIÁ TẠI XƯỞNG.

- LIÊN HỆ: 0937.492.352 ĐẶT MAY

Giá lẻ: 120,000 VND

Giá sỉ: 70,000 VND

TX CHANEL DẬP NHỎ -70K New

TX CHANEL DẬP NHỎ -70K

-CHẤT liệu: da PU cao cấp

-Màu sắc: Đen, đỏ, hồng, xanh rêu.

- Size: 22

- Kiểu dáng: trẻ trung, năng động, hợp xu hướng. là mẫu mới của năm 2018.

-Thích hợp: đi học, đi làm , đi chơi, đi tiệc, picnic, đi du lịch, ...

- SỈ SLL ( > 500 SP ) LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC BÁO GIÁ TẠI XƯỞNG.

- LIÊN HỆ: 0937.492.352 ĐẶT MAY

Giá lẻ: 120,000 VND

Giá sỉ: 70,000 VND

Top

0968 161 245